Tech Support

Technical support issues

ร้าน ขาย ผ้า ม่าน

ผ้าโปร่ง มีลักษณะเฉพาะเป็นช่วยกรองแสงสว่างแล้วก็สามารถมองผ่านได้ ที่นิยมใช้กันโดยมากจะทอจากเส้นใยสังเคราะห์(polyester) เพราะว่าไม่อมฝุ่นผงมากเท่าไรนักเมื่อเทียบกับที่ทอด้วยใยฝ้าย(cotton) การต่อว่าดผ้าโปร่งส่วนมากจะเป็นการติดในลักษณะซ้อนข้างหลังผ้าทึบอีกชึ้นนึง(ติดสองชั้น) เหตุผลหลักของลูกค้าโดยมากที่เลือกใช้ผ้าโปร่งจะเกิดเรื่องความสวยสดงดงามแม้กระนั้นผลดีที่สำคัญของผ้าโปร่ง
ร้าน ขาย ผ้า ม่าน
Sunday, January 28, 2024
 
 
Powered by FogBugz